Monday, July 11, 2016

Dice Rolling Simulation

Click the Roll Dice button and record the sum of the number of dots. Do this for 20 times and tally the result.

Questions

1.) What do you observe?
2.) Which sum occurs more often? less often?
3.) Do the simulation for 30 times, 40 times, 50 times, 100 times. Are your observations still the same?
4.) Explain why your observations are such.2 comments:

  1. سلام به شما. خوبین؟می بینم که پرسپولیسی ها دارن با دمشون گردو میشکنن که ما باختیم با لابی فدراسیون و محبوبه دارن کیف می کنن غافل از اینکه شب دراز است و صوفی بیدار...بزارید مصدوم هامون برسن تا بهتون بگم وضع از چه قراره... واقعیت به حقیقت پیوستن محقق شدن از بازیکن های پر حاشیه تون چه خبر؟ دیگه کسی استواری نیست با پول های خارجی ها جدا باشه؟؟؟ دوتا بازیکن بی شعور دور هم جمع کردید اسم تیم هم گذاشتید لنگ مطمئنا بغایت تیم تخمی ای هستین بزنم. یونان یه کشور بیش جالب در اروپا هست که با ترکیاما می خواستم راستی درباره یونان براتون حرفه هم مرز داره. اصلا قبرس هم که می بینید تبدل شده به دوتا تیکه چون سرش دعوا بوده بین ترکیه و یونان.همونطور که می دونید پایتخت یونان شهر آتن هست و لعب های المپیک 2004 بود فکرکنم که تو همین شهر برگزار شد اما چند وقت پیش داشت وثیق دلیل نشون میداد که اون مجمع های پر و با شکوه این دم دگرسانی شده به یه خرابه و متروکه....این کشور از نظر گیرایی كشش های كهن نه تنها هیچی کم نداره بلکه شاید از بی اندازه از کشورهای آفاق هم بیشتر جلب بااهمیت به یاد ماندنی در شخص داشته باشه

    ReplyDelete